Voorwaarden

DE ALGEMENE VERVOERCONDITIES (AVC 2002)

 

 

Voor een goede uitvoering van de vervoerovereenkomst dienen afzender en vervoerder elkaar vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de praktische uitvoering van de vervoerovereenkomst. Wie moet er laden/lossen? Wanneer moet de afzender de vracht betalen? Welke informatieplicht hebben partijen over en weer? Niet alle onderwerpen zijn (uitvoerig) geregeld in het Burgerlijk Wetboek en CMR-Verdrag. Het gebruik van de Algemene Vervoercondities (AVC 2002) geeft duidelijkheid aan vervoerspartijen, omdat in de AVC veel praktische zaken vastgelegd zijn. De AVC 2002 helpt daardoor conflicten te voorkomen.


Bij schade of vermissing wordt er conform het ACV een schadevergoeding uitgekeerd. U ben zelf verantwoordelijk voor eventuele extra verzekering van uw goederen. Bij dure en kwetsbare goederen raden wij u aan om deze te verzekeren. 

 

Welke onderwerpen staan er in de AVC 2002? 

In deze paragraaf een overzicht van de belangrijkste onderwerpen. Voor gedetailleerde informatie leest u de tekst van de AVC, of vraagt u informatie bij de Stichting vervoeradres. 

 

De AVC 2002 bevatten onder andere bepalingen over:

 

·        De vrachtbrief en bewijskracht van de vrachtbrief 

·        Verplichtingen van afzender resp. vervoerder 

·        Aansprakelijkheid van de vervoerder 

·        Schadevergoeding en AVC-limiet 

·        Overbelading 

·        Vrachtbetaling, retentierecht, pandrecht Verjaring 

·        Arbitrage 


97535 bezoekers (235356 hits) sinds 10-2-2022
Powered by webXpress