follow us @ twitter follow us @ facebook
 
 

Administratie & opslag:
Achterdijken 20
Nes Ameland

Tel: 0519 554366
Email: info@rdvtransport.nl


Postadres:
Ridder en de Vries Transporten
Achterdijken 20
9163 JV Nes Ameland


Locatie Nes (Overslaglocatie)
Achterdijken 20
9163 JV Nes


Locatie Schiermonnikoog
Ridder & de Vries Transporten
Veerweg 8
9166 SL Schiermonnikoog

Tel: 0519 531851
Email: schiermonnikoog@rdvtransport.nl


Locatie Holwerd
Aanleverpunt voor goederen

Landswelvaren 11
9151 AL Holwerd


Locatie Leeuwarden
Aanleverpunt voor goederen
(Geen geconditioneerde goederen.)

Newtonweg 3B
8912 BD Leeuwarden